Списък с новите модели Фискални Устройства одобрени по Наредба № Н-18/2006

Актуализиран списък на одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и Фискални принтери (ФПр) - 08.10.2012 г. Изтегли в PDF

Излезна брой 64 на Държавен Вестник с изменения и допълнения към Наредба H-18

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства  

За неиздаване на фискален бон свързват предсрочно касовите апарати с НАП!

  Всеки търговец, който не издаде касова бележка ще бъде задължен да свърже с НАП касовия си апарат в десет дневен срок от установяване на нарушението. Това предвижда проектът на Наредба за изменение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите.

Излезна брой 48 на Държавен Вестник с изменения и допълнения към Наредба H-18

изтегли в .pdf   Преходни и заключителни разпоредби § 28. Лицата по чл. 3, ал. 2 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 март 2012 г.

БАДФУ с официално писмо до Министерството на Финансите

Изтегли в .pdf

УС на БАДФУ обявява конкурс за изработване на програмен продукт

УС на БАДФУ обявява конкурс за изработване на   „ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА РАБОТА И ОТЧЕТ НА СЕРВИЗИ ЗА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА, СЪОБРАЗЕН С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА Н-18 И НЕЙНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАДФУ“  

Отговор на НАП Велико Търново на запитване на сервизи на фискални устройства от Видин

Пет сервизни фирми пуснаха запитване към НАП Велико Търново, офис Видин относно прилагането на "Наредба Н-18 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Може да прочетете какви са въпросите и отговорите в секция "Публикации"

Дилърска среща на ДАТЕКС ООД 25.02.2011

Уважаеми Колеги,   На 25.02.2011 г. се проведе дилърска среща на ДАТЕКС ООД в новата сграда на ул. „Илия Бешков” 9Б, гр. София.             В срещата взеха участие над 200 представители на дистрибуторски фирми от цялата страна. Представени бяха новите фискални устройства ( касови апарати и фискални принтери) на ДАТЕКС ООД одобрени съобразно последните изменения на Наредба Н-18.

Решение от общото събрание на БАДФУ от 21.01.2011 година

На 21.02.2011 година в град Хисар, в заседателната зала на хотел Аугуста беше проведено Общо събрание на членовете на БАДФУ. Събранието бе открито в 15:30 часа от председателя на Управителния съвет - Венцислав Янчев, участие взеха общо 62-ма регистрирани члена на асоциацията.     По дневен ред събранието започна с приемането на нови членове и с 59 гласа "за" беше приет "Тринити Софт" ООД с представител г-н Ясен Танев.

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук