ПОКАНА

До редовните членове на Сдружение БАДФУ ПОКАНА   Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Бълкарска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства" , със седалище гр. Ловеч и адрес на управление пл. „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр. Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС;

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук