Събития

Редовно общо събрание на БАДФУ, 09.02.2024 г., Хисаряя

Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства", със седалище гр. Ловеч и адрес на управление пл. „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр. Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС; Булстат № 110501726, с настоящата покана, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 10, ал. 3 от Устава на сдружението, свиква

Редовно общо събрание на БАДФУ и семинар, 06.10.2023 г., Равда

Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства", със седалище гр. Ловеч,площад „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр.Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС; и адрес на управление гр.София, ул.“Чудомир“ № 14 Булстат № 110501726, с настоящата покана, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 10, ал.

Редовно общо събрание на БАДФУ, 14.06.2019 г., Старозагорски минерални бани

Здравейте, Колеги, Каним Ви на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 14.06.2019 г. (петък) от 14.00 часа в конферентната зала на ПС „МАРИЦА-ИЗТОК" Старозагорски минерални бани.

Редовно заседание на УС на БАДФУ, 17.04.2019 г., гр. Казанлък

Днес, 17.04.2019 г., в гр. Казанлък, в залата на Венди 101, ще се проведе редовно заседание на УС на БАДФУ при следния: Дневен ред: Разглеждане на кандидатури за членство; Определяне на място и дата за отчетно-изборно, общо събрание; Възлагане на организационни задачи около събранието; Разни.

ОС на БАДФУ, 10.02.2017 г., гр. Стара Загора

   До членовете на Сдружение БАДФУ     ПОКАНА   

БАДФУ Общо Събрание - с. Чифлик, 16.10.2015 г.

 

БАДФУ семинар с. Черневци 12.06.2015г.

 

БАДФУ Общо Събрание - гр. Хисаря, 23.01.2015 г.

 

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук