До членовете на Сдружение
БАДФУ
ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства", със седалище гр. Ловеч и адрес на управление пл. „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр. Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС; Булстат № 110501726, с настоящата покана, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 10, ал. 3 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 19.02.2016 г. (петък) от 13.00 часа в хотел „Аугуста", гр. Хисаря

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
1. Прием на нови членове.
2. Отчет дейността на УС
3. Доклад на КС
4. Предложение за бюджет 2016 г.
5. Новостите за 2016 година при производителите, които дават развитието на фирмите дистрибутори на ФУ

Моля потвърдете присъствието си , чрез изпратената Ви форма, най-късно до 10.02.2016г. (настаняването е по реда на подадените заявки и след тази дата не можем д се ангажираме с резервация!!!)


Допълнителна информация, като и отговори на интересуващите Ви въпроси във връзка с провеждането на общото събрание можете да получите на телефон:
0884016765 Вера Кабурова – секретар на БАДФУ


19.01.2016г.                                          Председател на УС:
/Васил Василев/

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук