Новини

ОС на БАДФУ избра нови членове на УС и КС, 10 Февруари 2017 г.

На 10 Февруари 2017 година, в град Стара Загора се проведе Общо събрание на членовете на сдружение БАДФУ /Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства/. Както бе обявено в предварително публикувания дневен ред, събранието бе отчетно-изборно и присъстващите редовни членове избрха ново ръководство в състав: за УС:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ БАДФУ 2016

В отдел документи е публикуван Годишния Финансов Отчет на БАДФУ за 2016г.

ОС на БАДФУ 10.02.2017г. гр.Ст.Загора

   До членовете на Сдружение БАДФУ     ПОКАНА   

Промени и допълнения в НАРЕДБА Н-18

брой: 84, от дата 30.10.2015 г на Държавен вестник

В СИЛА СА ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18 ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ПРИ ДОСТАВКИТЕ И ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕЧНИ ГОРИВА

Вече са в сила промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвана в ДВ, бр. 49 от 30.06.2015 година, направени за привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в чл. 118, ал. 8 от в сила от 1 януари 2015 година.

Промени и допълнения в НАРЕДБА Н-18

Промени публикувани в Държавен вестник   бр.44 16.06.2015 г.   Наредба за изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства  

Програмен продукти FISCAL

От НАП предоставиха програмен продукт "FISCAL" версия 3.0 за генериране на файловете, които се изпращат всеки месец към тях. Може да изтеглите програмата директно от тук или да посетите страницата на НАП, раздел Програмни Продукти. Във файла - архив, освен инсталацията на програмата има инструкция за инсталиране и работа с програмния продукт.

Ново управление

 

Наредба Н-18 с последни изменения

Изтегли цялата Наредба с изменения от 17.07.2012 г

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук